Xylofon
UMS logo.png

KONSERTER

Konserter 2021

På grund av den rådande situationen med Coronavirusets spridning i världen är detaljerna kring kommande konserter inte helt klarlagda. Då Musiksällskapet följer de restriktioner som finns kommer inga konserter att bokas in innan sommaren 2021.

 

Detaljer kring konserter till hösten publiceras när beslut tagits.