UMS logo.png

KONSERTER

Konserter 2020

På grund av den rådande situationen med Coronavirusets spridning i världen är detaljerna kring kommande konserter inte helt klarlagda. De första repetitionerna i höst är inställda då Musiksällskapet följer de restriktioner som finns.

 

Höstterminens första konsert som var planerad att hållas den 11 oktober är just nu inställd. Istället planeras det in dubbla julkonserter i början av december. 

Detaljer kring konserterna publiceras senare i höst.