UMS logo.png

SPONSORER

Musiksällskapets verksamhet bedrivs ideellt där en betydande del av våra kostnader täcks av ovärderligt stöd från våra sponsorer. För detta stöd framför vi vårt varma tack!

Huvudsponsor

Övriga sponsorer