OM UMS

Umeås äldsta kulturförening med över 150 år på nacken, och en av landets allra äldsta orkesterföreningar. Musiksällskapet är en ideell förening ”som har till ändamål att erbjuda intresserade amatörmusiker möjlighet att spela i symfoniorkester och delta i regelbunden offentlig konsertverksamhet ” (citat ur stadgar). Symfoniorkestern som är kärnan i Musiksällskapet, är öppen för alla som spelar något av orkesterns instrument och har orkestervana. Orkestern består för närvarande av ca 60 aktiva musiker och tillhör Sveriges Orkesterförbund.

Symfoniorkestern ger fyra konserter per år, huvudsakligen i Norrlandsoperans konsertsal. Musiksällskapets publika verksamhet uppfyller därmed Statens kulturråds krav för ett tillgängligt och jämlikt kulturliv.

 

Repetitör, inspiratör (andlig ledare) och dirigent är Per-Erik Andersson som till vardags är violinist i Norrlandsoperans Symfoniorkester.

 

Vi är anslutna till kommunens Kompiskort. Det innebär att du med Kompiskort går två personer till priset av en på våra konserter. Lokalen är tillgänglighetsanpassad med hörslinga och 4 rullstolsplatser (fullständig information finns på www.norrlandsoperan.se). Läs mer om Kompiskortet och vilka fler arrangörer som är anslutna på www.umea.se/kompiskortet

Per-Erik Andersson